# تفکرات_من
هیچ دیده اید کسی اینگونه دم دم برای خودش حرف برای خودش دم برای خودش اشک دم دم؟   هیچ دیده ای جهنمی که در انتظارت به دروغت به قتلت؟  
/ 0 نظر / 13 بازدید

سهم من

تو کیستی؟   تنها سهمِ آشناییِ من از تو، نگاهت؛ رایحه­ات؛ نوازش­هایت.   می­توانم قلبم را فراموش کنم که از کف داده­ام؛ می­توانم لبانت را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15 بازدید