# تفکرات_من

؟

حالم این روزا حال خوبی نیست. اتوبوس، غمناک ترین مکان دنیاست. زادروزم، تک، در اتوبوس و فکر.
/ 0 نظر / 12 بازدید