[بی بی خشت:]

زن بدون غم انگیز و بغض و دلتنگی

زن مدرن، زن بی جهت، زن سنگی

 

زنِ به جا مانده روی دست، جوهر مُهر

زنِ کتاب بخواند کنار بعدازظهر

 

زنِ ادامه ی تحصیل توی دانشگاه

زنِ قدم زده پای سفینه ای در ماه

 

زنِ جداشده از هر زنانه ی تاریخ

زنِ بریده شده گیس خسته اش از بیخ!

 

زنِ هرآنچه که هست و نمانده در یادم!

زنِ بدون هنوز و گذشته، یک آدم!!

 

زنِ عبوس تر از چین روی شلوارش

زن شبانه نه در تخت! بر سر کارش!

 

زنی که آویزان است از طناب کلفت

زنی که عاشق تو بود و هیچوقت نگفت

 

زنی که مرد و نفهمید که...

 

 

سیدمهدی موسوی - با موشها

/ 0 نظر / 23 بازدید