جذبه‌ی ناکجا

گویی هنوز اثرات تب دیشب بر تن است!

چه، من، پردیس، این دختر پرادعای بلندپرواز و کمالگرا، با این جذبه‌ی او که معلوم نیست از کجا یافته‌ام دارم بازهم به چاه پرواز سقوط می‌کنم...!

باورتان می‌شود از کسی بدتان بیابد و بدتان بیابد و بدتان بیاید جز لحظاتی که در چشمش می‌نگرید؟!

باشد که هذیانی بیش نباشد و ویروس‌ها باشند که از زبان دل من حرف می‌زنند؛ نه خودم.

صبر باید.

--------------------------------

اورکا! اورکا!

لبخندش است. نه نگاهش...!

/ 0 نظر / 21 بازدید