مزرعه تنهایی ما

غم درو میکنیم و

تنهایی در سفره تقسیم میکنیم و

غربت را در آغوش یکدیگر لمس میکنیم

 

آرزوهامان برای خود مانده

و مانده

و نا امید

و لبخند

 

اثری نمیبینم از ما، جز درد

و درد

و درد.

/ 0 نظر / 18 بازدید