۲۵.۸.۲۰.۹:۹۲

و من همیشه قربانی، بد بیاری، بد گمانی، بد بیاری

و من بی لیاقت از لب خند

و توئه پرغرور جنجالی

و من، خور و خواب، به طریق دَد، تنها

و تو، نمیدانم، اما تنها

 

و چه قدر، کوتاه و اندک، و درد، به فاصله اولین بوسه

تا

آخرین

و اکنون، فهم به گروه واژگان بی معنا؛

انتخابی میان جبر و جبر، و پناه، به آخرین.بوسه.

/ 0 نظر / 20 بازدید