؟

حالم این روزا حال خوبی نیست.

اتوبوس، غمناک ترین مکان دنیاست. زادروزم، تک، در اتوبوس و فکر.

/ 0 نظر / 2 بازدید