موفقیت

موفقیت یعنی چه؟

موفقیت هم مثل خوشبختی است. احتمالا تعریف روشنی از آن نمی توان ارائه داد. اما بسیار هم استفاده می شود.

آیا موفقیت مرا پدر و مادر، دوستان یا اساتید درست تخمین می زنند؟

حس موفقیت (مانند حس خوشبختی) مهم تر است از موفقیت یا خوشبختی واقعی؟  آیا اصلا موفقیت واقعی داریم؟ یا موفقیت واقعی همان حس موفقیت است؟

 

نمره، بورسیه، مدال و... موفقیت است؟ اخلاق چطور؟ درستکاری چطور؟

اتقان در کار چه؟ این ها کدامشان موفقیت محسوب می شوند؟

/ 0 نظر / 16 بازدید