دل کندن

در حالی که چشمانش هنوز بسته بود ادامه داد: «می‌خواهم دل بکنم.»

دل بکنید؟

«بله. دل بکنم. و این موضوع بسیار مهمی است. نه تنها برای کسی چون من در حال احتضار، بلکه حتی برای کسانی مثل تو که از سلامت کامل برخوردارند. باید دل کندن را یاد گرفت.»

- سه‌شنبه‌ها با موری

 

و من هم گویی یکبار دل کندم. بالاخره.

- پ.بهشت

/ 0 نظر / 18 بازدید