عشق یعنی حالت خوب باشه

با یک کوه حرف های فلسفی نما و واژگان محیرالعقول در ذهن، دویدم به سمت لپ تاپ. نزدیک چهل خط سیاه کردم و تا می خواستم دکمه ی "انتشار" رو فشار بدم، ناگهان تصمیم گرفتم هر چی نوشته بودم را پاک کنم، چه، یاد جمله ای افتادم که مختصر و مفید چهل خط مرا بیان می کرد :

عشق یعنی حالت خوب باشه...

«پل چوبی»

/ 0 نظر / 16 بازدید