نگرانم

در زندگی به چای مدیونم.

استرس هایم را بی چشم داشت به دوش کشیده است.

شوریِ ناراحتی هایم را در خود حل کرده است.

بهترین لحظاتم را با عزیزترین هایم همراهم بوده است.

 

اما، دارم در حق اش کوتاهی می کنم. چندی است همه ی لیوان های چایم از دهن می افتند...

/ 1 نظر / 17 بازدید
بجه

آخ که چقد دلم تنگه... پ ن: باز شما آدمای چایی خور اینو دارید بگید ما چایی نخور ها چه کنیم؟؟ :/